LUMC-premie 2018 naar Christine Mummery

Prof. Christine Mummery heeft de LUMC-Premie toegekend gekregen. Mummery ontvangt de premie voor haar brede verdiensten voor het LUMC, in het bijzonder voor haar wetenschappelijke prestaties. Ze is een internationaal ambassadeur voor het LUMC en zoekt veelvuldig de verbinding met de buitenwereld.

Samenwerkingsrelaties
De Raad van Bestuur spreekt met de premie onder meer haar waardering uit voor de samenwerkingsrelaties die Mummery met andere onderzoekers, zowel intern als extern, weet te leggen. Daardoor weet ze grenzen te verleggen in de wetenschap en bij de toepassing van de wetenschap in de patiëntenzorg. Het onderzoek van Mummery heeft bovendien bijgedragen aan de positie die het LUMC nu inneemt op het gebied van regeneratieve geneeskunde en legt de basis voor belangrijke toekomstige innovaties in de zorg.

Innovatief onderzoek naar organs-on-a-chip
Mummery weet met haar onderzoek een breed publiek aan te spreken. Haar prestaties worden nationaal en internationaal erkend en leidden vorig jaar bijvoorbeeld nog tot toekenning van een NWO-zwaartekrachtsubsidie en een Europese subsidie voor het onderzoek naar ‘organs-on-a-chip’. De RvB noemt Mummery een inspirerend voorbeeld voor alle onderzoekers in het LUMC en daarbuiten.

LUMC-premie
De LUMC-premie is een bijzondere gratificatie die jaarlijks wordt uitgereikt door de RvB. De premie wordt toegekend aan medewerkers op grond van unieke prestaties of verdiensten voor een of meer kerntaken. “Bron: LUMC”