ABOUTThe Netherlands Organ-on-Chip Initiative project

In our ageing society, it is more important than ever to develop treatments of devastating chronic diseases. Yet, what appears promising in the lab, often falls short in the clinical practice.
We aim to develop a new platform to better predict the effect of medicines, based on a combination of human stem cells and microchips. In this way, we learn much more about the development of diseases and accelerate the discovery of new medicines.

Het Netherlands Organ-on-Chip Initiative project

In onze vergrijzende maatschappij is het belangrijker dan ooit om behandelingen te ontwikkelen voor ingrijpende chronische ziekten. Maar wat veelbelovend lijkt in het laboratorium, valt in de klinische praktijk vaak tegen.
Wij willen een nieuw platform ontwikkelen waarmee het effect van geneesmiddelen beter voorspeld kan worden, gebaseerd op een combinatie van humane stamcellen en microchips. Hiermee leren we meer over de ontwikkeling van de ziekten en versnellen we de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen.