Een artikel in ‘Kennis In Zicht’, een publicatie van UMCG over het NOCI programma.